Späť na obsah

Tento fond dáva granty vo výške viac ako 3000$ pre výcviky, ktoré pomáhajú ľuďom učiť sa, ako kolektívne použiť teóriu a prax nenásilnej akcie na efektívne uskutočnenie boja za spoločenskú zmenu. Projekty sa musia nachádzať mimo Spojených štátov alebo v pôvodných krajinách Spojených štátov, patriacich indiánom.

Projekty, ktoré majú nárok na podporu, zahrňujú:

- tie, ktoré vytvárajú schopnosť a vedenie medzi ľuďmi zapojenými do nenásilných bojov; - tie, ktoré pripravujú účastníkov na špecifické nenásilné akcie alebo kampane; - tie, ktoré sú zamerané na „výcvik trénerov“, aby rozšírili a znásobili výcvik v nenásilí v celej komunite.

Pre grantových sprievodcov a viac informácií, viď web stránku http://www.ajmuste.org alebo kontaktujte Inštitút A.J. Musteho na 339 Lafayetter St., New York, NY 10012 alebo info@ajmuste.org.

'Niet cesty k mieru – mier je cesta.'

Toto bolo jednoduché vyhlásenie A. J. Musteho o jeho presvedčeniach.

A. J. Muste bol pacifista, protivojnový aktivista a vodca pracovných a ľudsko-právnych hnutí v Spojených štátoch, ktorého osobná integrita mu získala zriedkavý všeobecný rešpekt.

Medzinárodný pamätný inštitút A. J. Musteho bol zorganizovaný v roku 1974, aby zachoval dedičstvo A.J. prostredníctvom pokračujúcej podpory nenásilného hnutia za spoločenskú zmenu.

Related content