Späť na obsah

V priebehu dvoch rokov od svojho založenia v roku 1998 hrala srbská mládežnícka organizácia Otpor (Odpor) centrálnu úlohu pri zvrhnutí Slobodana Miloševiča. Pôvodne sa ich kampaň zameriavala na zmenu postojov k odporovaniu Miloševičovi, napríklad používaním 'gerilových' taktík komunikácie (graffiti, pouličné divadlo atď.), často s použitím humoru na pritiahnutie záujmu a zníženie strachu. Stále viac vyvíjali nátlak na rozdelenú demokratickú opozíciu a našli zjednocujúce body, aby čelili Miloševičovi a oslabili 'piliere jeho moci'.

Workshopy výcviku v nenásilí zohrali dôležitú úlohu pri šírení pochopenia, ako môžu oslabiť režim. Keď sa Miloševič pokúsil sfalšovať výsledky volieb, boli v pozícii, v ktorej ho mohli odhaliť a nakoniec ho zastaviť. Keď davy obkľúčili budovu parlamentu, polícia nebola ochotná rozohnať ich. Najslávnejšou fotkou je buldozér idúci do parlamentu; v tom čase sa polícia nesnažila tomu zabrániť. Na druhý deň Miloševič rezignoval.

Otpor hral životne dôležitú úlohu v dosiahnutí nevyhnutného kroku v demokratizácii Srbska – odstránení Miloševiča – no následný pokrok k demokracii bol sklamaním.