İçerik sayfasına geri dön

Şiddetsiz bir Kampanyada Tırmanış Aşamaları

Sosyal değişim için şiddetsiz bir kampanya geliştirdiğimizde ve yürüttüğümüzde, adaletsizlikleri yayınlama ve protestonun, baskıcılarla işbirliğini reddin ve şiddetsiz müdahelenin ötesine geçmemiz gereklidir. Yapıcı programları da uygulamalıyızdır ki hedefimiz olan değişimi yaşayabilelim.

Bir kampanyanın farklı aşamalarında yüzleşmeci eylem ile yapıcı eylem arasındaki içilişki, “Bir şiddetsiz kampanyanın tırmanış aşamaları” tablosunda gösterilmiştir. Bu tablo, Theodor Ebert'in kitabı Şiddetsiz İsyan – İç savaşa Alternatifler'e dayanmaktadır. Şiddetsiz bir kampanyanın ilk aşamaları, halkın gündemine konuyu getirmeye odaklanır. İyi örgütlenmiş bir kampanya, halk proteto eylemlerini kullanır ve ayrıca olası alternatifleri (yapıcı eylem) sunarak konuya dikkat çeker ve değişimi cesaretlendirir.

Eğer bu istenilen sonucu getirmezse kampanya, ikinci aşamaya ilerleyebilir. Bu aşamada kampanya, işbirliğini reddin yasal formlarını (grevler, tüketici boykotları, iş yavaşlatma vb.) ve yenilikçi eylemlilikleri (adil ticaret inisiyatifleri, alternatif ekonomik yapılar, şiddetsiz müdahele vb.) uygulayarak halk baskısını arttırır. Bu aşamada hedef, menfaatleri (toplumsal maliyeti) arttırarak adaletsizlikten çıkar sağlayanların veya teşebbüs edenlerin kazanımlarını minimuma indirgemektir. Aynı zamanda kampanya, büyük ihtimalle ilk aşamadaki eylemlerine de devam eder. Bu, istenilen hedefe ulaşamada yeterli olabilir ama olmazsa katılımcıların şiddetsiz eyleme geçme imkanları vardır. Bu durum ise aktivistleri daha büyük risk altına sokar lakin aynı zamanda topluma daha güçlü bir mesaj ulaştırmayı sağlar. Üçüncü tırmanış aşaması, şiddetsiz sivil itaatsizlik eylemlerini kullanır, hem protesto hem de sivil gasp (zorla alma) eylemleri yapıp otoritenin kullanımı veya yasal hak sahibi olmaksızın bir yapıyı hayata geçirmek olabilir. Buna örnek olarak, sığınmacıların ihracını önlemek amacıyla sığınak sağlamak, şiddetsiz müdahelede bulunmak, karşıt grevler yapmak ya da çevreyi yokeden bir farbikanın inşaat alanına çevre dostu bir köy inşa etmek gibi.

Şiddetsiz kampanya gelişirken stratejileri de bir aşamadan diğerine yükselecektir ama yine de önceki aşamalardaki eylemleri kullanmaya devam edeceklerdir. Bu, esnek olmayan çizgisel bir yükseliş anlamına gelmez. Yine de aşamalar ve eylem tiplerinin arasındaki etkileşimi göstermede kullanışlıdır. Bir kampanya, duruma uygun en etkili eylemi seçme adına bilinçli olarak bir aşamadan diğerine (ileri veya geri) geçmeye karar verebilir. Bir kampaya boyunca, bütün tarafların dahil olduğu bir çözüm için karşıt ile diyaloğa geçmek için çabalamak önemlidir. Bazı zamanlarda ise, örneğin kampanya toplum baskısını geçici olarak azalttığında bu diyalog çok daha kolay başlayabilir. Ayrıca bir kampanya, yapıcı eylem çalışmasını arttırmanın daha etkili olduğuna karar vererek yüzleşmeci eylemlerini geri çekebilir veya bunun tam tersini de yapabilir.

Başarılı bir kampanya yürütmek, kampanyanın eylemliliklerinin ve bu aktivitelerin ne kadar etkili olduklarının sürekli değerlendirilmesini gerektirir. Sizin grubunuz, bu tablonun anayapısını kullanarak bir kampanyanın yapıcı ve yüzleşmeci eylemlerinin uygulanmasının takibini ve zaman içinde bu ikisinin hedefinize ulaşmanızda nasıl birlikte işlediklerini değerlendirmenizi sağlayabilir.

Şiddetsiz Kampanyaların Tırmanış Aşamaları

Tırmanış Aşaması

Yüzleşmeci Eylemler

Yapıcı Eylemler

Nasıl İşliyor?

Konunun Kamuoyu Gündemine Taşınması

Protesto (gösteriler, dilekçeler, broşürler)

Alternatif Sunma (eğitim seminerleri, alternatifn gösterimi)

Kamulaşıtrma / İkna

Konuyla ilgili yasal eylemler

Yasal işbirliğini red: (grev, tüketici boykotu, iş yavaşlatma eylemi)

Yasal Yenilikçi Etkinlikler(adil ticaret, parasız okullar, alternatif ekonomi, etik yatırımlar, şiddetsiz müdahele)

Adaletsizliğe yeltenenlerin çıkarlarını mininuma indirgemek, kayıplarını maksimuma çıkarmak

Konuyla ilgili yasadışı eylemler

Sivil İtaatsizlik:(turma eylemi, blokaj, vergi reddi, grev, savaş karşıtılğı)

Sivil Zapt:(mabet hareketi, korsan radyo, karşıt grev, şiddetsiz müdahele

Gücün yeniden yönlendirilmesi

Eric Bachman tarafından Almancadan İngilizceye çevrilmiş ve uyarlanmıştır. ''Bu tablo, Gewaltfreier Aufstand – Alternative zum Bürgerkrieg (Şiddetsiz İsyan – İçsavaşa Alternatifler) Theodor Elbert, waldkircher Verlagsgesellschaft mbH, 1978, ISBN 3-870885-030-1, sayfa 37'deki şiddetsiz eylemin tırmanış tablosunun doğrudan bir çevirisidir."