İçerik sayfasına geri dön

Milan

Uluslarararası Antimilitarizasyon için şiddetsiz yürüyüş ( Uluslararası Yürüyüş) Avrupa’da 1976’dan 1987’ye kadar yapılan, ilgi grupları aracılığıyla şiddetsiz antremanı ve konsensus karar almayı organize etme düşüncesini yaygınlaştırmaya yardımcı olan yıllık bir faaliyetti.

Yürüyüşlerden dört tanesine katıldım ve üç tanesinin organizasyonuna dahil oldum: 1983’te Brüksel’deki IDEE’ye ( elektronik savunma sergisi) karşı, 1984’te Grebenhain, ( Fulda-Gap, askeri manevraları engelleyen) ve 1985’te Danimarka’da ( Nükleer Silahlara karşı)

Benim ilk blokajım 1979’da Ramstein’de, ilgi gruplarıyla halihazırda organize olurken, konsensus ile karar alma ve sözcü konseyiyle (her gruptan bir konuşmacı vardı) kararlara varırken, gerçekleşti. Nerdeyse bütün uluslararası kamplar ve daha büyük eylemler bu şekilde organize edildi. Böylelikle, şiddetsiz doğrudan eylemin anti-hiyerarşik organizasyonu fikri ya da en azından Uluslararası Yürüyüş sayesinde bazı parçaları yaygınlaştırılmıştı ve benim için bunlar katılmayı seçeceğim eylemlerdi.

1982’de, ilgi grubu sistemleri ve konsensus ile karar alma hakkında daha çok şey öğrendiğim ilk “antrenörler antremanına” katıldım. 1980’lerde, şiddetsiz antremanlar için büyük bir talep vardı ve düzenli olarak tekrarlanan başlıklardan bir tanesi “şiddetsiz doğrudan eylemi organize etmenin hiyerarşik olmayan biçimleri” idi.

Uluslararası Yürüyüş'ün kültürlerarası profilini çok cesaretlendirici buldum ve pek çok katılımcının düşüncelerini ve organize etmenin biçimlerini yaymak için eve gitmek üzere heyecanlandığını düşünüyordum. Ayrıca, daha fazla ve farklı kişiyi aktif hale getirmek için, zayıf ve sadece yerelde organize edilen bir faaliyettense uluslararası bir faaliyetin çekiciliğini kullanabilirdik.

Bu yüüryüşlerde ayrıca, ilgili konularda bağlantılar kurduk. Örneğin, yaratıcılığımızı engelleyen kişisel özelliklerimize gögüs germenin bir yolu olarak gestalt terapisini 1 öğrendim. Bu, G8 eylemleri/kamplarıyla bugün hala var olmaya devam ediyor. Bir gazeteci “belki de bu genç kadın ve erkekler eve- bu deneyimle değişen, güçlenen ve yaptıkları eylemlerle, verdikleri ve aldıkları destekle beslenen kendi normal hayatlarına- döndüklerinde, bugünlerin büyük siyasi etkileri oluşacaktır” yorumunu yaptı.

İyi bir deneyim, bir süre için verimli toprakta dinlenen ve sonra büyüyen bir tohuma benzer, güzel bir kelebek ya da besleyici bir sebze olur. Bana göre- bence aynı zamanda diğer herkese göre- Uluslararası Yürüyüş bu tohumları ekti.

Related content