Керівництво з практичного навчання проведенню кампаній

Під час проведення кампанії корисно документувати її, щоб потім люди могли з неї вчитися. Ми самі вчилися проводити ненасильницькі кампанії на досвіді людей різних країн і часів, і документування нашої боротьби і історій зможе допомогти людям з інших місць і інших часів. Дане керівництво, створене для практичних занять з розширення суспільних можливостей WRI (WRI’s Nonviolent Social Empowerment), може використовуватися окремими людьми або групами для визначення того, яка інформація необхідна для розбудови практичних занять чи кампанії. За допомогою цього керівництва можна також нагадати собі, які питання слід розглянути під час організації кампанії.

Огляд

► Природа кампанії чи руху: Що становило/становить проблему? Коли це почалося/закінчилося?

► Географічний і (короткий) історичний контекст

► Учасники: Хто (аналіз класового, расового/етнічного, гендерного, релігійного, вікового, сексуального і інших аспектів складу учасників, зокрема — можливостей, які вони мають) здійснював ці зміни в різних фазах руху?

Хронологія

► Початкова точка

► Чи були різні фази?

► Чи були окремі моменти розширення?

► Які були пікові моменти?

► Які ішні ключові події відбулися?

Ненасильство

► Чи оголошувалося публічно прагнення уникнути насильства?

► Чи піднімалося це питання? Чи було прийнято будь-яке рішення, якщо так, яке?

► Чи було оголошено про публічну політику ненасильства?

► Якщо так, що розумілося під ненасильством?

► Чи була загальна згода з цього питання? Які розбіжності спостерігалися навколо цього питання?

► Яких заходів було вжито для здійснення політики ненасильства?

► Чи виглядало, що кампанія змінює суспільні цінності у бік ненасильства?

► Чи були окремі джерела натхнення стосовно типу акції або способів організації?

Засоби

► Як використовувалися офіційні канали, лобіювання, виборчі процеси або конституційні механізми, з яким результатом?

► Як ви намагалися використовувати найбільш популярні ЗМІ?

► Які роль це відіграло, який вплив справило?

► Як ви намагалися розробити або використати свої власні або альтернативні ЗМІ? Який був результат?

► Чи намагався ваш рух встановити альтернативи? Що таки сталося?

► Які засоби ви використовували для створення культури руху чи почуття особистої участі? З яким ефектом?

► Чи використовували ви тактику відмови від співпраці? На якій стадії? З яким результатом?

► Чи намагалися ви безпосередньо підривати або бойкотувати діяльність, проти якої була спрямована ваша кампанія? На якій стадії? Чому приділялася найбільша увага? За чиєю участю? З яким результатом?

► Як ви використовували традиційні засоби протесту? Як ви поєднували їх з іншими методами?

Організація

► Чи було досягнуто згоди учасників кампанії/руху щодо формальної структури?

► Які неформальні структури грали важливу роль?

► Чи здійснювалося в кампанії/русі колекивна структура організації і прийняття рішень?

► Як здійснювався зв'язок між кампанією/рухом і іншими групами/рухами?

► Яке значення це мало для побудови коаліції? За якими критеріями створювалися альянси?

► Як рух задовольняв потреби активістів у навчанні, рості, відпочинку, для підкріплення їхньої участі?

► Як рух розв'язував можливі суперечності між потребами безпеки і бажанням взяти участь?

► З якими репресіями очікував стикнутися рух? Яку підготовку було проведено для підтримки людей, яких це торкнеться найбільшою мірою?

► Чи мав рух чіткий графік і поняття стратегічного розвитку?

► Як рух розвивав свої ресурси (людські, суспільні, економічні)?

Цілі і здобутки

► Які були первинні цілі кампанії/руху?

► Як вони еволюціонували? Чому?

► Чи стояла мета уповноваження учасників? У який спосіб?

► Як оформлювалися цілі, наприклад, якого типу були гасла?

► Чи мала кампанія/рух достатню гнучкість для перегляду мети, наприклад, щоб реагувати на окремі події або домогтися успіху?

► Яких змін очікувала кампанія/рух від установи, що має владу, або від тих, хто “отримує зиск” від свого панівного становища (наприклад, перетворення, пристосування низки вимог, того, що вони муситимуть прийняти вимоги, розпаду/розформування)?

► Наскільки були досягнуті коротко- середньо- і довгострокові цілі?

► Які були побічні ефекти (як позитивні, так і негативні)?

► Чи припустився противник будь-яких помилок, які серйозно допомогли кампанії/руху?

Уповноваження

Всі попередні питання мали певний стосунок до уповноваження, але цей завершальний розділ безпосередньо звертається до цієї теми. Відповіді повинні включати такі виміри, як повноваження в межах руху, надані повноваження і повноваження стосовно когось або чогось.

► Кому були надані повноваження(для вступу, поділу відповідальності, прояву ініціативи, підтримки активності)?

► Що зіграло роль у почутті уповноваження (наприклад: тренінг, довіра між учасниками групи, досягнення стратегічних цілей)?

► Як досвід, отриманий на різних фазах руху, вплинув на почуття уповноваження?

► Як щодо людей, які були залучені, але не відчули себе вповноваженими? Чому так сталося (в силу зовнішніх або внутрішніх чинників)?

► Як стратегії уповноваження обговорювалися або розроблялися на персональному, груповому і соціальному рівнях?

► Чи були який-небудь учасник або група позбавлені повноважень і чому? Який вплив це справило на кампанію?

Related content

uk