Späť na obsah

Hodnotenie nám umožňuje poučiť sa z našich skúseností. Vždy niekto robí nejaký druh neformálneho hodnotenia akcie – či už sú to osobné úvahy, prediskutovanie akcie s priateľmi alebo míting skupiny hlavných organizátorov („vodcov“). Navrhujeme tu však, aby existovala štruktúra pre lekcie spätnej väzby z akcie. Skôr než by ste mali nechať hodnotenie na náhodu alebo ju obmedziť na elitu, mali by ste ho zorganizovať ako plánovanú a kolektívnu aktivitu – v ktorej si budete vážiť si informácie od ľudí, ktorí hrali rôzne úlohy, ktorí priniesli rôzne druhy skúseností a dokonca úrovne oddanosti. Prednostne každý, kto sa zúčastnil akcie alebo organizovania akcie, by mal byť podporení, aby sa zúčastnil jej hodnotenia.

Keď sú hodnotenia pravidelnou časťou našej práce, dávajú nám šancu na úprimnú spätnú väzbu o procese a obsahu práce a pomáhajú nám zlepšiť ich v budúcnosti. Majte na pamäti, že budú značné rozdiely názorov a že pre skupinu nie je nevyhnutné, aby sa na veci dohodla. Je tiež dôležité poukázať na to, čo bolo úspešné, rovnako ako na to, čo sa pokazilo. Začnite s pozitívnymi hodnoteniami kedykoľvek je to možné. Štruktúru hodnotenia by ste mali starostlivo naplánovať.

Niektoré z najočividnejších myšlienok objavujúcich sa v hodnotení môžu byť kvantitatívne – rozdali sme tak veľa letákov, pritiahli sme tak veľa ľudí, získali sme také veľké mediálne pokrytie, tak dlho sme blokovali cestu. Ak sú také informácie dôležité pri hodnotení vývoja kampane, uistite sa, že ich niekto bude monitorovať – že budete mať spôsob počítania počtu účastníkov, že mediálna skupina bude zbierať informácie o pokrytí. Niekedy však môže hra s číslami odpútať pozornosť od hlavného účelu, najmä v prípade opakovaných protestov. Možno že prišlo viac demonštrantov, no akcia mala menší vplyv a demonštranti, ktorí prišli po prvý krát, sa cítili zbytoční. Možno že vstup na vojenskú základňu bol blokovaný dlhšie, ale akcia dosiahla menej ľudí alebo bola akosi menej posilňujúca. Znamená to, že kritériá pre hodnotenie musia byť spojené so strategickými účelmi konkrétnej akcie.

Prezentujeme vám tu kontrolný zoznam, ktorý vám môže pomôcť v hodnotení akcie, ale dá sa tiež použiť v iných oblastiach vašej práce:

Hodnotenie akcie

1. Vízia – stratégia – ciele

Mali ste celkovú víziu/stratégiu/cieľ?

Týkalo sa to problému/konfliktu?

Vedeli účastníci, kto inicioval akciu?

Boli si účastníci vedomí vízie/stratégie/cieľov?

2. Princípy a disciplína

Prebehla diskusia a jasná zhoda o disciplíne pre akciu?

Držali ste sa jej počas akcie?

Zhodovali sa plánované taktiky a tie taktiky, ktoré ste skutočne vykonali, s disciplínou?

Cítili ktorýkoľvek z účastníkov, že oni sami alebo ostatní zlyhali pri nasledovaní dohodnutej disciplíny?

3. Príprava a výcvik

Bola príprava/výcvik vhodný?

Bola príprava/výcvik adekvátny?

Skutočne to pomohlo účastníkom s tým, aby si poradili s nepredvídaným?

Splnilo to potreby zapojených?

Splnilo to očakávania zapojených?

Vyvinulo sa nevyhnutné komunitné cítenie?

4. Taktiky

Boli plánované taktiky adekvátne?

Vykonali ste taktiky skutočne tak, ako ste ich naplánovali?

Splnili potreby a očakávania zapojených?

Vysporiadali ste sa adekvátne s neočakávanými problémami?

Urobili ste to spôsobom, ktorý bol zhodný s disciplínou/víziou/cieľom?

5. Organizácia

Zapadala štruktúra/organizácia akcie so svojím cieľom/stratégiou/víziou/disciplínou?

Bolo to zorganizované demokratickým spôsobom?

6. Vplyv

A. Na účastníkov

Bolo to relevantné?

Pozvali ste/vytvorili ste tým účasť?

Cítili sa účastníci pod kontrolou akcie?

Zvýšilo to iniciatívu a sebavedomie účastníkov?

B. Na tých, ktorým to bolo adresované

Porozumeli tomu?

Dosiahli ste ciele?

Nevytvorilo alebo vytvorilo to možnosti pre ďalšiu akciu a komunikáciu?

Vyskytli sa reakcie od jednotlivcov (odporcov), ktoré sa odlišovali od inštitúcií, ktoré boli jej časťou?

Ako tieto reakcie súvisia s cieľmi akcie?

C. Na ostatných

Pochopili to?

Znepriatelilo ich to?

Malo to nejaké neočakávané výsledky?

Pohli sa ľudia naším smerom (neutralizovaní, pritiahnutí, vyprovokovaní)?

Táto hodnotiaca forma bola vyvinutá na Medzinárodnom seminári o výcviku pre nenásilnú akciu, ktorý sa konal v meste Cuernavaca v Mexiku, v júli 1977.

Related content