İçerik sayfasına geri dön

Kampanyaları dökümanlaştırmak önemlidir, bu sayede insanlar bu dökümanlardan öğrenebilirler. Tarihteki ve dünyadaki şiddetsiz kampanyalardan bizi öğrendiğimiz gibi, mücadelelerimizi ve hikayelerimizi dökümanlaştırmak başka zamanlardaki ve yerlerdeki insanların da öğrenmesine yardımcı olabilir. WRI'nin Şiddetsiz Sosyal Güçlenme vaka çalışmaları için oluşturduğu bu rehber, birey tarafından veya bir kampanyanın vaka çalışmasının oluşturulmasında gerekli bilgiyi belirlemek isteyen bir grup tarafından kullanılabilir. Bu rehber aynı zamanda bir kampanyayı örgütlerken neleri dikkate almamız gerektiğini hatırlatmak amacıyla da kullanılabilir.

Genel Bakış

 • Kampanyanın/hareketin doğası: Konu ne/neydi? Ne zaman başladı/bitti?
 • Coğrafi ve tarihi bağlam (özet)
 • Katılımcılar: Kim (sınıf analizi, ırk/etnik köken, toplumsal cinsiyet, dini grup, yaş, cinsiyet ve diğer özellikler) hareketin farklı aşamalarında bu değişimi yarattı?

Kronoloji

 • Başlangıç noktası
 • Belirgin aşamalar var mıydı?
 • Genişleme anları var mıydı?
 • Yükseliş noktaları nelerdi?
 • Diğer anahtar olaylar nelerdi?

Şiddetsizlik

 • Şiddeti dışlamayı isteyen bir halk profili var mıydı?
 • Bu konu gündeme geldi mi? Nasıl olacağına dair bir karar var mıydı?
 • Şiddetsizlik için açıklanmış bir halk politikası var mıydı?
 • Vardıysa şiddetsizlik ile ne kastedilmişti?
 • Bununla ilgili bir konsensus var mıydı? Bu konu ile ilgili ne gibi bir çeşitlilik vardı?
 • Şiddetsizlik politikası uygulaması için ne gibi kriterler ele alınmıştı?
 • Kampanya, toplum değerlerini şiddetsizliğe doğru dönüştüren bir biçimde mi algılandı?
 • Eylem biçimleri veya örgütlenme yolları için belli bir ilham kaynağı var mı?

Araçlar

 • Resmi kanallar, lobicilik, seçim süreçleri ve anayasal mekanizmalar gibi ne tür yollar kullanıldı ve nasıl bir etki ile?
 • Ana akım medyayı naısl kullanmaya çalıştınız?
 • Ne rolü vardı veya ne etkisi oldu?
 • Kendi toplum medyanızı veya alternatif medyayı nasıl geliştirmeye çalıştınız, nasıl bir etki ile?
 • Hareketiniz, alternatif kurmaya çabaladı mı? Ne oldu?
 • Bir hareket kültürü kurmak için veya bağlılık hissi yaratmak için ne gibi araçlar kullandınız? Ne etki ile?
 • İşbirliğinden geri çekilmeyi bir taktik olarak kullandınız mı? Hangi aşamada? Hangi etki ile?
 • Karşı kampanya yaptığınız bir etkinliği doğrudan bozmaya yol açacak ya da engel oluşturak biçimde yapmaya çalıştınız mı? Hangi aşamada? Ne amaç ile? Nasıl bir katılım ile? Ne etki ile?
 • Protestonun bilinen araçlarını nasıl kullandınız? Bunu diğer yöntemlerle nasıl birleştirdiniz?

Örgüt

 • Kampanya/hareket formal bir yapıda buluşmaya hemfikir miydi?
 • Hangi informal yapılar önemli bir rol oynadı?
 • Kampanya/hareket, katılımcı bir örgüt yapısı ve karar alma sistemi konusunu dikkate almış mıydı?
 • Kampanya/hareket, diğer gruplar/hareketlerle nasıl ilişkilendi, bağ kurdu?
 • Koalisyon oluşturmaya ne kadar önem verdi? Müttefikler için ne kriterleri vardı?
 • Hareket, aktivistlerin öğrenme, gelişme, dinlenme, bağlılıklarını sürdürme ihtiyaçlarını nasıl ele aldı?
 • Hareket, güvenlik ihtiyacı ile katılım arzusu arasındaki olası çelişkiyi nasıl ele aldı?
 • Hareket, ne tip bir baskıyla yüzleşmeyi bekliyordu? En çok etkilenebilecek insanlar için ne gibi önlemler aldı?
 • Hareketin net bir zaman tablosu ve stratejik gelişme konsepti var mıydı?
 • Hareket, kaynaklarını nasıl geliştirdi (insan, sosyla, ekonomik)?

Hedefler ve Çıktılar

 • Kampanya/hareketin başlangıçtaki hedefleri nelerdi?
 • Hedefleri nasıl evrildi? Neden?
 • Katılımcıları güçlendirmek bir amaç mıydı? Ne şekilde?
 • Hedefler nasıl şekillendirilmişti, örneğin ne tip bir slogan ile?
 • Kampanya/hareketin hedefleri yeniden biçimlendirme esnekliği var mıydı, örneğin belli bir etkinliğe cevap vermek veya başarı kazanmak için?
 • Kampanya/hareket, gücü elinde tutan kurumdan veya baskın olma yoluyla 'çıkar' sağlayanlardan nasıl bir değişim bekliyordu? (örneğin, kendisini dönüştürme, bazı talepleri uygulama, talepleri kabula zorlama, çözülme)
 • Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ne ölçüde kazanıldı?
 • Yan etkileri ne oldu? (pozitif ve negatif)
 • Muhalefet, hata yaparak açık bir şekilde kampanya/hareketin istediğine yardımcı oldu mu?

Güçlenme

Önceki bütün sorular bir şekilde güçlenmeyle ilişkiliydi ama bu bölüm bu konuya daha odaklı yaklaşmaktadır. Cevaplar, içindeki güç, ile güç ve ilişkili gücün boyutları göz önünde bulundurularak verilmelidir.

 • Kim güçlendi? Ne olarak ya da yaparak (katılarak, sorumluluk paylaşarak, inisiyatif alarak, aktivizmi sürdürerek)?
 • Bu güçlenme hissine neler katkı sağladı (örneğin, antrenman, grup güveni, stratejik hedeflere ulaşma)?
 • Hareketin farklı aşamalarını deneyimleme, bu güçlenme hissini nasıl etkiledi?
 • Güçlenmiş hissetmeyen insanlara ne oldu? Niye hissetmediler (içsel ve dışsal faktörler göz önünde bulundurularak)?
 • Güçlenme stratejileri nasıl tartışıldı veya kişisel, grupsal, sosyal seviyede nasıl yapılandırıldı?
 • Hiçbir katılımcı veya grup güçsüzleştirilmiş hissetti mi, nasıl? Bu, kampanyayı nasıl etkiledi?

Related content