Підготовка до акції

Іноді потрібна підготовка до одноразової акції; така акція може бути або вашим внеском до кампанії, що її проводить хтось інший, або окремою подією. В інших випадках ваша акція буде частиною вашої більш широкої стратегії кампанії, де кожна окрема акція є кроком у напрямку досягнення загальних цілей усієї кампанії. Нижче ми пропонуємо список самоконтролю, який допоможе при плануванні акції.

Перед акцією

Основні питання

► Які результати аналізу ситуації?

► Яку структуру використовує група? Хто і як приймає рішення?

► Яка стратегічна мета (тобто на кого ми намагаємося вплинути і чого хочемо від них домогтися)?

► Які політичні цілі (яка акція чи подія)?

► Як ця подія пов'язана з цілями групи до, під час і після неї?

► Як група визначає своє ставлення до ненасильницьких дії? (Чи сповідує вона принципи ненасильства?)

► Який буде сценарій (зокрема, час і місце)?

► Хто забезпечуватиме загальну координацію події?

► Коли і як планується завершити акцію?

  • Додаткові ідеї та вправи див. у розділах “Розробка ефективних стратегій” і “Компоненти кампанії”.

Поширення ідей і співпраця

► Чи намагатиметься група працювати разом із іншими групами чи спілками? Якщо так, які групи і хто підтримуватиме контакти?

► Чи матиме група рекламні матеріали для пояснення її дій широкому загалові? Якщо так, то хто їх готуватиме?

► Як проводитиметься популяризація групи? Чи намагатиметеся ви залучити до себе інших людей? Якщо так, хто це робитиме?

► Як ви співпрацюватимете зі ЗМІ? Чи посилатимете прес-релізи напередодні подій? Чи будуть призначені речники для спілкування зі ЗМІ під час проведення події? Чи буде у вас “прес-кіт” (спеціальний набір інформації) з поясненнями з основних питань? Чи потрібний вам підкомітет із питань співпраці зі ЗМІ (див. “Роль ЗМІ”)?

Підготовка учасників

► Які можливості матимуть учасники для підготовки? Чи проводитимуться орієнтувальні сесії? Розробка групи зближення позицій? Тренінг з ненасильницького спротиву? Тренінг необхідних навичок? Юридичний інструктаж?

► Чи вповноважені учасники приймати рішення щодо сценарію? Як це робиться? Чи зрозумілий усім процес групи?

► Чи ви свідомі того, що для проведення ефективних акцій потрібні різні ролі, а не тільки ті, що здійснюють “прямі дії”?

Логістична підготовка

► Чи добре запланована логістика відносно часу й місця?

► Чи всі матеріали підготовлено, і чи ви маєте план їх розповсюдження? Під час акції

► Чи присутня система зв'язку між людьми, що виконують різні ролі (наприклад, контакти з поліцією, спостерігачі за дотриманням законності, представники для контактів зі ЗМІ, команда медиків, люди, що піддаються ризику арешту, група підтримки, демонстранти)? (Див. “Ролі під час, напередодні та після акції”).

► Хто документує акцію за допомогою фото і відео?

► Чи зрозумілий процес прийняття рішень?

Після акції

Якщо людей було заарештовано, чи забезпечується їх правова підтримка і підтримка в місцях ув'язнення? (див. “Правова підтримка” і “Підтримка ув'язнених”)

► Чи проводиться постійне медійне супроводження, що доносить інформацію про акцію до провідних та альтернативних ЗМІ?

► Чи виконала група оцінку акції? (див. “Оцінка акції”).

► Чи планує група документування акції (практичний аналіз)? (Див. “Керівництво з практичних досліджень кампанії”)

► Які будуть майбутні кроки групи? Чи приведе ця акція до розвитку кампанії? Якщо вона є частиною кампанії, як вона змінить ситуацію?

Ролі під час, напередодні і після акції

Кожна акція вимагає низки різних завдань, деякі з них видні одразу (наприклад, люди, що блокують вулицю, представник для спілкування зі ЗМІ), інші є менш видимими, більше в тіні. Кожне з цих завдань є однаково важливим, бо вони всі разом забезпечують можливість акції.

Перед акцією

► Координатор, активіст чи організатор

► Фандрайзер (людина, що займається збором коштів на акцію)

► Дослідження

► Пошук майданчика чи маршруту

► Співпраця, поширення ідей та організація

► Логістика і підтримка

► Координатор зустрічей

► Виготовлення реквізиту, прапорів, значків, митці, майстри з графіки тощо.

► Медійна співпраця (зокрема, повідомлення для преси і прес-релізи)

► Ті, хто готує прес-кіт (комплект інформації для ЗМІ)

► Письменники

Під час акції

► Люди, що піддаються ризику арешту (під час акцій громадянської непокори)

► Люди, що надають пряму підтримку

► Зв*язок із поліцією

► Миротворці / спостерігачі

► Команда, що забезпечує розгортання акції / відступ учасників

► Речник для ЗМІ

► Робота зі ЗМІ

► Команда забезпечення зв'язку

► Демонстратори / ті, хто тримає гасла / хор / співаки

► Люди, що роздають листівки

► Відеооператор

► Фотограф

► Команда медиків / швидкої допомоги / лікарів

► Спостерігачі за дотриманням законності

► Контактна особа для підтримки ув'язнених

Після акції

► Правова (юридична) підтримка (див. розділ “Правова підтримка”)

► Адвокат

► Документатор / історик / архівіст (див. “Практичне керівництво з проведення кампанії”)

► Фандрайзери

► Речник для мовлення на публіку

► Люди, що пишуть листи особам, що приймають рішення, і в редакції газет

  • Адаптовано з: Rant Collective: www.rantcollective.net

Правова підтримка

В кожній країні діє своє законодавство. Проте для акцій, учасники яких ризикують бути заарештованими, завжди корисно мати “команду правової підтримки”. Наведені нижче рекомендації зі створення такої команди в Британії взято з першого розділу більш розлогої інструкції Правового проекту активістів: http://www.activistslegalproject.org.uk

Правова підтримка може надаватися в фоновому режимі, але вона є життєво важливою. Ви можете останнім повертатися до дому після акції, по кілька годин чекаючи біля поліцейських дільниць на звільнення активістів. Ви не поділятимете гламуру і вас не будуть фотографувати, але без юридичної підтримки деякі акції не є можливими. Мабуть, якби вас там не було, половина людей, що знаходяться в перших рядах при проведенні акції, не могли б узяти в ній участь!

Цілі правової підтримки

► Гарантувати, що кожен, хто йде на акцію, підготовлений до арешту

► Взаємодіяти з поліцією та адвокатами, щоб гарантувати заарештованим активістам відповідну підтримку, якщо вони опиняться в місцях ув'язнення.

► Гарантувати, що відпущені на свободу активісти матимуть потрібну їм емоційну та практичну підтримку

Ролі в групі правової підтримки

Кількість учасників групи правової підтримки залежить від масштабу акції та очікуваної кількості заарештованих. Ось декілька важливих ролей, які слід виконати:

► Підготовка стислої писемної інструкції з проведення акції , що міститиме інформацію про процедуру арешту, про те, що відбувається в поліцейській дільниці, про можливі напади, імовірні наслідки, заставу та перше судове слухання

► Підготовка та розповсюдження коротких інструкції на випадок арешту (“карток арештованого”) серед людей, що збираються на акцію (картки мають містити номери, за якими слід телефонувати у разі арешту)

► Обслуговування телефонної лінії (номера правової підтримки), очікування дзвінків від заарештованих, що знаходяться з поліцейській дільниці

► Координування: підготовка та актуалізація визначального списку заарештованих, що містить їхні контактні дані й відомості про те, чи не було їх звільнено

► Підтримка в поліцейській дільниці: надання підтримки арештованим у поліцейській дільниці (чи дільницях) , взаємодія з адвокатами в поліцейській дільниці (дільницях), зустріч заарештованих після звільнення

► Логістика: організація транспорту, водіїв і, можливо, узгодження збору та розміщення людей, звільнених з місць ув'язнення.

► Організація мітингів на захист ув'язнених після акцій. На відміну від спостерігачами за дотриманням закону, які ризикують бути заарештованими, бо беруть участь в акціях разом із іншими учасниками, група правової підтримки не має ризикувати втратити свої позиції через арешт. Інакше вам не буде, до кого звернутися, якщо ви опинитеся в поліцейській дільниці!

  • Докладніше про налагодження правової підтримки великих масових акцій див. розділ ‘Setting Up a Legal Team’ (“Побудова команди правової підтримки”) на американському сайті: http://www.midnightspecial.net

Для отримання подальшої інформації та доступу до семінарів звертайтеся: Legal Activist Project: info@activistslegalproject.org.uk, http://www.activistslegalproject.org.uk

Підтримка ув'язнених: досвід іспанського руху MOC

Рух за відмову від військової служби в Країні Басків (KEM-MOC)

Досвід МОС (Рух за відмову від військової служби) в частині допомоги ув'язненим ґрунтується на кампанії громадянської непокори проти обов'язкової служби у збройних силах (кампанія insumisión, 1971 — 2002 роки), в якій тисячі відмовників потрапили за ґрати. Протягом цього періоду було запропоновано і випробувано різні способи підтримки ув'язнених. Одним із найбільш цінних, без сумніву, способів були “групи підтримки”.

Для ілюстрації роботи таких груп уявімо собі конкретний випадок. Bixente Desobediente (Вісенте Непокірний) є відмовником, який має служити 2 роки, 4 місяці та 1 день. Йому треба скликати близьких людей (родина, друзі), плюс ще когось із руху. Перша зустріч, яку намагаються влаштувати, - з його дівчиною, сестрою, трьома друзями з його оточення, університетським приятелем, кузеном, хлопцем, якого він зустрів у дискусійній групі з питань антимілітаризму, і сусідом. Ця група розглядає його рішення стати відмовником, обговорює його мотивацію та наслідки, до яких це може призвести. Позаяк не всі ці люди намагаються зрозуміти такі поняття, як громадянська непокора, ненасильство, пряма дія та антимілітаризм, група розглядає ці питання також. Протягом подальших зустрічей вони визначають цілі. Після великого мозкового штурму та обговорення, вони приходять до наступних цілей:

Емоційна підтримка

Для Вісенте є дуже важливою емоційна підтримка до суду, в суді і в тюрмі. Є пропозиція найняти автобус, щоби кожен, хто хоче, міг прийти в суд і споглядати його. Інші пропозиції — навідати Вісенте в тюрмі та спонукати інших писати листи. Ідея полягає в тому, щоб він не залишився сам та підтримував безперервний контакт із друзями, що підтримують його. Ця підтримка має також поширюватися на його близьких, наприклад, батьків.

Логістична підтримка

Як напередодні суду, так і в тюрмі Вісенте потребуватиме матеріальної підтримки. Перед судом він ховається, щоб запобігти арешту та досудового затримання, тому треба принести його речі з його попереднього помешкання до поточного, щоб його не впіймали. В тюрмі йому потрібні будуть книжки і папір, щоб продовжувати навчання. Це також є роботою для групи підтримки.

Політична робота

За політичну роботу відповідає МОС, рух, до якого належить Вісенте. Проте група підтримки може співпрацювати з рухом, приєднавшись до акцій протесту, організованих МОС, особливо до тих, що пов'язані зі справою Вісенте та його ув'язненням. Водночас група підтримки може надати політичну підтримку в місцях, де знають Вісенте (сусіди, університет), щоб максимізувати ефект громадянської непокори Вісенте та інших в'язнів. Група підтримки може також зібрати список адрес електронної пошти для інформування людей про плин справи Вісенте, антимілітаризм, протести проти воєнного податку, просвіту про мир і тому подібне. Час від часу Вісенте може писати листа, який розсилатиметься іншим. Група підтримки має координувати свої дії з МОС (наприклад, один з учасників відвідуватиме зустрічі МОС) і стежити за тим, щоб її дії відповідали загальній кампанії МОС.

Групи підтримки становлять велику допомогу не тільки в'язневі, але й МОС. Вони поділяють роботу і служать приєднанню людей до руху. Координація між політичною групою, групою підтримки і в'язнем є важливою. Сталий, частий зв'язок є важливим. Політичні критерії надходять від політичного руху, а не з тюрми; але відвідини тюрми учасниками обох груп є важливими для розвитку та координації політичної роботи.

Оцінка акції

Оцінка дозволяє нам вчитися на власному досвіді. Зазвичай люди неформально оцінюють подію, нібито через власні враження, під час розмов із друзями чи зустрічей з групою головних організаторів (“лідерів”). Однак те, що ми тут пропонуємо, є структурою для витягування уроків з події. Замість того, щоб чекати на зручну нагоду для оцінки чи залишити робити її вибраним членам групи, її слід перетворити на заплановану колективну діяльність, за яку оцінюється вклад людей, що відіграли різні ролі, принесли різний досвід та мають різний рівень обов'язків. Бажано, щоб кожен учасник акції чи організації події був залучений до її оцінки.

Якщо оцінка є звичайною частиною нашої праці, у нас є можливість отримати чесні відгуки про процес і зміст роботи для її покращення в подальшому. Майте на увазі, що в групі можуть бути присутні різні думки, і тут не є необхідним досягнення згоди. Важливо також зазначити, що було успішним, а що — неправильним, але всюди, де це можливо, слід починати з позитивних оцінок. Слід ретельно запланувати структуру оцінки.

Деякі з найбільш очевидних показників, що оцінюються, можуть бути кількісними: ми роздали так багато листівок, ми привернули так багато людей, ми отримали таку велику пресу, ми заблокували дорогу тощо. Якщо така інформація є важливою для оцінки розвитку кампанії, пересвідчиться, що хтось її відстежує, що у вас є спосіб підрахувати кількість протестувальників, що медійна група збирає інформацію про медійне покриття. Проте іноді гра в числа може відвести у бік від головної мети, особливо тоді, коли протести повторюються. Мабуть, прийшло більше протестувальників, але акція справила менший ефект, а ті, хто протестував першого разу, тепер почуваються непотрібними, втомленими, наляканими чи розбіглися з будь-якої іншої причини. Можливо, вхід на військову базу був заблокований протягом тривалого часу, але акція привернула увагу меншої кількості людей або чомусь виявилася такою, що менше зміцнює самооцінку, порівняно з минулим разом. Критерії оцінки повинні бути пов'язаними зі стратегічними цілями окремої події.

Нижче наведено список самоконтролю для оцінки акції; його можна використовувати в усіх царина вашої роботи.

1.Бачення, стратегія і цілі

► Чи було тут присутнім загальне бачення / стратегія / ціль?

► Чи відповідало воно проблемі / конфлікту?

► Чи знали учасники, хто ініціював акцію?

► Чи були учасники свідомі цього бачення / стратегії / цілей?

2.Принципи й дисципліна

► Чи була відверта дискусія та узгодження з питань дисципліни під час проведення акції?

►Чи дотримано цих принципів під час акції?

► Чи відповідали запланована та реальна тактика дисципліні?

► Чи відчули деякі учасники, що вони самі чи інші не змогли дотриматися узгоджених дисциплінарних правил?

3.Підготовка і тренування

► Чи було проведено підготовку / тренування?

► Чи відповідала підготовка / тренування вимогам акції?

► Чи допомогла вона справді учасникам впоратися з несподіванками?

► Чи відповідала вона потребам учасників?

► Чи відповідала вона очікуванням учасників?

► Чи було розвинуте необхідне почуття спільноти?

4.Тактика

► Чи відповідала запланована тактика вимогам акції?

► Чи було проведено тактичні дії згідно запланованих?

► Чи відповідали вони потребам та очікуванням учасників?

► Чи вдалося адекватно впоратися з несподіваними проблемами?

► Чи було це виконано у спосіб, відповідальний дисципліні / баченню / цілі?

5.Організація

► Чи відповідала структура / організація своїм цілям / стратегії/ баченню / дисципліні?

► Чи було це організовано в демократичний спосіб?

6.Результат

А. Для учасників

► Чи було це правильно?

► Чи це привабило / створило умови для участі?

► Чи відчували учасники, що контролюють акцію?

► Чи підсилила вона ініціативу та довіру між учасниками?

В. Для тих, на кого була спрямована акція

► Чи було це зрозуміло?

► Яких цілей досягнуто?

► Які можливості було закрито чи відкрито для подальших акцій та спілкування?

► Чи наявні відгуки окремих осіб (опонентів), що відрізнялися від думки, що її дотримується установа, частиною якої вони є?

► Яким чином ці відгуки пов'язані з цілями даної акції?

С. Для інших

► Чи зрозуміли вони це?

► Чи стали вони в результаті союзниками?

► Чи мала акція будь-які несподівані наслідки?

► Чи просунулися люди в нашому напрямку (нейтралізовані, притягнуті, каталізовані)?

  • Цю оцінкову форму було розроблено на Міжнародному семінарі з тренінгу для участі в ненасильницьких акціях в Куернаваці, Мексика, у липні 1977.

Related content

uk